Vonfram cacbua-CYLINDRICAL (ZYA)

Vonfram cacbua-CYLINDRICAL (ZYA)

SINH NHẬT LOẠI QUẦN ÁO

CHIA SẺ: ZYA

VẬT LIỆU: TUNGSTEN CARBIDE

TEETH: NHÂN ĐÔI / KHÔNG PHẢI