Máy cắt hình khuyên TCT

Máy cắt hình khuyên TCT

Máy cắt hình khuyên TCT với Weldon Shank


Máy cắt hình khuyên TCT Máy cắt hình khuyên TCT còn được gọi là máy cắt broct tct hoặc máy khoan lõi tct, bit lõi tct, cưa lỗ tct. tct có nghĩa là cacbua vonfram nghiêng. mà cắt răng là mũi cacbua được hàn, thường nghĩ là sự thay thế hoặc nâng cấp của máy cắt hình khuyên hss. nó là một loại công cụ khoan mới, hỗ trợ máy khoan từ.