Blog
Triển lãm & Thương mại Phần cứng Quốc tế Ấn Độ-IIHT
Tháng 8 24,2018

Triển lãm & Thương mại Phần cứng Quốc tế IIHT-Ấn Độ

Trung tâm triển lãm Bombay-Ấn Độ Thương mại & triển lãm phần cứng quốc tế. HIGRED có gian hàng của hội chợ. Sản phẩm mở rộng của chúng tôi:

1.Annular cut2.Twist khoan bit3.Step khoan4. Máy khoan từ tính5.Hammer khoan bit6.Rotary Burrs7.End mill

Triển lãm & Thương mại Phần cứng Quốc tế Ấn Độ-IIHT

Chia sẻ:
Bài viết gần đây