Máy khoan bước

Máy khoan bước

DIN DRILLS BƯỚC

◆ Điểm cắt: điểm phân chia DIN1412C

◆ Góc điểm: 118 Độ

◆ Góc bước: 90Degree

◆ Bề mặt: sáng / phủ titan-nitride / đen hoàn thành

◆ Hướng cắt: cắt tay phải