Mũi khoan

Mũi khoan

Mũi khoan là một loại dụng cụ cắt quay được sử dụng trong gia công kim loại. Mũi doa chính xác được thiết kế để phóng to kích thước của một lỗ nhỏ hình thành trước đó bằng một lượng nhỏ nhưng với độ chính xác cao để lại các mặt nhẵn. Ngoài ra còn có các mũi doa không chính xác được sử dụng để mở rộng các lỗ cơ bản hơn hoặc để loại bỏ các gờ. Quá trình mở rộng lỗ được gọi là khoan lổ. Có nhiều loại mũi doa khác nhau và chúng có thể được thiết kế để sử dụng như một dụng cụ cầm tay hoặc trong một máy công cụ, chẳng hạn như máy phay hoặc máy khoan. 3.Pin Reamers; 4.Teamed;