Mũi khoan xoắn vonfram cacbua nghiêng

Mũi khoan xoắn vonfram cacbua nghiêng